Phim Chung vô diệm | Queens of Diamonds and Hearts
Phim Chung vô diệm-Queens of Diamonds and Hearts

Chung vô diệm - Queens of Diamonds and Hearts

Status: tập 25

Thể Loại: Cổ Trang

Quốc Gia:

Năm Sản Xuấn : 2012

Đạo Diễn : Huỳnh Vỹ Thanh

Diễn Viên : Tào Vĩnh Liêm, Huỳnh Trí Hiền, Lương Liệt Duy, Lâm Dĩnh Đồng, Lư Uyển Nhâ

Xem phim

Giới thiệu bộ phim: Chung vô diệm-Queens of Diamonds and Hearts

Chung vô diệm - Queens of Diamonds and Hearts 2012

Tề Tuyên vương vì muốn lấy lại uy danh cho bóng đá nước Tề, lên núi nhờ cao nhân Chung Vô Diệm giúp đỡ, với điều kiện sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, nào ngờ Chung Vô Diệm nhắm đến ngôi mẫu nghi thiên hạ, trong khi Tề Tuyên vương đã hứa lập người đẹp Hạ Nghênh Xuân làm hoàng hậu, quân sư Yến Anh hiến kế cho Tuyên vương lập hai người làm Đông cung và Tây cung. Thật ra Chung Vô Diệm chỉ muốn phò vua giúp nước, nhưng Nghênh Xuân thì vào cung nhằm mục đích trả thù, hai vị nương nương không ngừng gây sóng gió trong chốn hoàng cung.
  • Chung vô diệm Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
  • Chung vô diệm Tập 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20
  • Chung vô diệm Tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30
  • 

    Phim Hay

    loading...
    Loading...