Chung vô diệm

Phim Chung vô diệm

Queens of Diamonds and Hearts

Status: tập 25

Đón xem:

Thể Loại: Cổ Trang

Quốc Gia:

Năm Sản Xuấn: 2012

Đạo Diễn: Huỳnh Vỹ Thanh

Diễn Viên: Tào Vĩnh Liêm, Huỳnh Trí Hiền, Lương Liệt Duy, Lâm Dĩnh Đồng, Lư Uyển Nhâ

Nội dung phim Chung vô diệm

Tề Tuyên vương vì muốn lấy lại uy danh cho bóng đá nước Tề, lên núi nhờ cao nhân Chung Vô Diệm giúp đỡ, với điều kiện sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, nào ngờ Chung Vô Diệm nhắm đến ngôi mẫu nghi thiên hạ, trong khi Tề Tuyên vương đã hứa lập người đẹp Hạ Nghênh Xuân làm hoàng hậu, quân sư Yến Anh hiến kế cho Tuyên vương lập hai người làm Đông cung và Tây cung. Thật ra Chung Vô Diệm chỉ muốn phò vua giúp nước, nhưng Nghênh Xuân thì vào cung nhằm mục đích trả thù, hai vị nương nương không ngừng gây sóng gió trong chốn hoàng cung.

Từ khóa

Chung vô diệm tập cuối, Chung vô diệm kênh htv2

Chung vô diệm, Queens of Diamonds and Hearts, xem phim Chung vô diệm viesub, Chung vô diệm online tap 1, tap 2, tap 3, tap 4, phim VTVCab1 ep 5, ep 6, ep 7, ep 8, ep 9, ep 10, xem Chàng Rể Quý tập 11, tập 12, tập 13, tập 14, tập 15, phim Chung vô diệm tap 16, tap 17, tap 18, tap 19, tap 20, xem phim Queens of Diamonds and Hearts tập 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50