Phim Đạt Ma sư tổ | Dat ma su to
Phim Đạt Ma sư tổ-Dat ma su to

Đạt Ma sư tổ - Dat ma su to

Status: tập 40

Thể Loại: Cổ Trang

Quốc Gia: Trung Quốc

Năm Sản Xuấn : 0

Xem phim

Giới thiệu bộ phim: Đạt Ma sư tổ-Dat ma su to

Đạt Ma sư tổ - Dat ma su to 0

Vào thời Nam triều Lương Võ Đế, Thượng thư Vương Lương lộng quyền muốn khống chế phái Thiếu Lâm. Chủ trì Thiếu Lâm Bát Đạt Thiền Sư trước khi viên tịch đã truyền y bát lại cho Đạt Ma… Để thâu tóm Thiếu Lâm, Vương Lương đã vu cho Đat Ma có tư tình với với công chúa Thiệu Nghi khiến Lương Đế nổi trận lôi đình giáng tội cho Đạt Ma. Thiệu Nghi công chú muốn tỏ rõ trong sạch đã xuống tóc quy y. Vương Lương vì củng cố địa vị truy quét những kẻ chống đối, đã giết chết cả nhà Cơ Quang, Cơ Quang may mắt sống sót đã tự phế 1 cánh tay để xin Đạt Ma truyền thụ võ công trả thù nhà.
  • Đạt Ma sư tổ Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
  • Đạt Ma sư tổ Tập 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20
  • Đạt Ma sư tổ Tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30
  • 

    Phim Hay

    loading...
    Loading...