Phim Diệt Ma Hiệp Đạo | Vampire Expert

Giới thiệu bộ phim: Diệt Ma Hiệp Đạo-Vampire Expert

Diệt Ma Hiệp Đạo - Vampire Expert 1997

Ma Đạo Tranh Bá, toàn bộ tập trung những cảnh hồi hộp và hài hước, câu chuyện ảo thuật tìm kiếm những ma ranh hút máu người, thầy pháp Tiểu Phương cùng các đệ tử đồng tâm tiêu diệt những con ma hung dữ này. Bởi thế những con ma không được bữa ăn no thù hận quyết tâm không tha cho thầy Tiểu Phương.
  • Diệt Ma Hiệp Đạo Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
  • Diệt Ma Hiệp Đạo Tập 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20
  • Diệt Ma Hiệp Đạo Tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30
  • 

    Phim Hay

    loading...
    Loading...