Phim Tân Tam Quốc diễn nghĩa | HTV 2
Phim Tân Tam Quốc diễn nghĩa-HTV 2

Tân Tam Quốc diễn nghĩa - HTV 2

Status: 85/85

Thể Loại: Cổ Trang

Quốc Gia: Trung Quốc

Năm Sản Xuấn : 2010

Đạo Diễn : Chu Tô Tiến,Hàn Tam Bình,Cao Hi Hi

Diễn Viên : Hà Nhuận Đông,Trần Hảo,Lâm Tâm Như,Vu Hòa Vỹ,Vu Vinh Quang,Khang Khải,Lục Nghị

Xem phim

Giới thiệu bộ phim: Tân Tam Quốc diễn nghĩa-HTV 2

Tân Tam Quốc diễn nghĩa - HTV 2 2010

Phim Tân Tam Quốc diễn nghĩa – HTV2 (2013) của Đạo diễn: Chu Tô Tiến,Hàn Tam Bình,Cao Hi Hi có nội dung thuật lại quá trình từ cuối đời Đông Hán quần hùng cát cứ đến khi thiên hạ quy về nhà Tấn, thể hiện tư tưởng triết học nhân văn, sách lược quân sự, chính trị,… Phim lấy 6 nhân vật trung tâm là Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du và Tư Mã Ý, bên cạnh đó là tuyến nhân vật chính và phụ đông đảo: Lã Bố, Đổng Trác, Vương Doãn, Viên Thiệu, Tôn Sách, Lục Tuần… Ngoài trục chính là quá trình hình thành, phát triển thế chân vạc giữa 3 nước Ngụy, Thục, Ngô,


 • Tân Tam Quốc diễn nghĩa Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
 • Tân Tam Quốc diễn nghĩa Tập 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20
 • Tân Tam Quốc diễn nghĩa Tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30
 • Từ khóa

  

  Phim Hay

  loading...
  Loading...