Phim Trạng Sư Đại Náo | Htv2

Giới thiệu bộ phim: Trạng Sư Đại Náo-Htv2

Trạng Sư Đại Náo - Htv2 2016

Kế thừa lời dạy trí tuệ và chu đáo từ cha mình, Chan Chan sở hữu đầy tài năng, phẩm chất của một luật sư nổi tiếng. Tuy nhiên, bởi vì luật pháp không cho phép phụ nữ bước em bé trên đường, cô đã đề nghị hợp tác Duy nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. By tố chất thông minh, nhạy cảm, tình yêu công lý và giúp đỡ những người yếu đuối hay như vậy, cộng với sự kiên nhẫn thuyết phục, làm giảm bớt Duy Chan Chan đã thay đổi tâm trí của mình, trở thành những người ủng hộ và phối hợp ăn ý cho cô ấy trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, lần này Duy Chan Chan và gặp phải sự phản đối quyết liệt của đa số Võ. Cô là một mặt đối mặt vấn đề tình cảm khi trộn Hầu như tất cả Võ Duy tình yêu, mặt khác tìm cách điều tra trường hợp của cha Hầu như không công bằng và vô tình võ chống lại lực lượng bí ẩn, mạnh mẽ tại. Thông qua các cuộc hành trình giải mã các trường hợp, các công trình ngôn ngữ, hợp lý và rèm tranh cãi nảy lửa trên đường, lịch sử vĩ đại náo động mang tính biểu tượng nhấn mạnh lòng dũng cảm và tài năng của Chan Chan khi dám vượt ra ngoài khuôn mẫu tình trạng của phụ nữ và để mang lại không có nam tính ít tham vọng hơn.


  • Trạng Sư Đại Náo Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
  • Trạng Sư Đại Náo Tập 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20
  • Trạng Sư Đại Náo Tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30
  • 

    Phim Hay

    loading...
    Loading...