Tân Tam Quốc diễn nghĩa

-

HTV 2

Thể Loại: Cổ Trang

Quốc Gia: Trung Quốc

Năm Sản Xuấn: 2010

Đạo Diễn: Chu Tô Tiến,Hàn Tam Bình,Cao Hi Hi

Diễn Viên: Hà Nhuận Đông,Trần Hảo,Lâm Tâm Như,Vu Hòa Vỹ,Vu Vinh Quang,Khang Khải,Lục Nghị

Trạng Thái: 95 tập

Loại Phim: Bộ,

Nội dung phim:

Phim Tân Tam Quốc diễn nghĩa – HTV2 (2013) của Đạo diễn: Chu Tô Tiến,Hàn Tam Bình,Cao Hi Hi có nội dung thuật lại quá trình từ cuối đời Đông Hán quần hùng cát cứ đến khi thiên hạ quy về nhà Tấn, thể hiện tư tưởng triết học nhân văn, sách lược quân sự, chính trị,… Phim lấy 6 nhân vật trung tâm là Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du và Tư Mã Ý, bên cạnh đó là tuyến nhân vật chính và phụ đông đảo: Lã Bố, Đổng Trác, Vương Doãn, Viên Thiệu, Tôn Sách, Lục Tuần… Ngoài trục chính là quá trình hình thành, phát triển thế chân vạc giữa 3 nước Ngụy, Thục, Ngô,


Tag:

Trailer

Bình luận