Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam Phần 3

The Bronze Teeth 3

Nội dung

Bộ Phim Hong Kông – Đài Loan – Trung Quoc: Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam Phần 3 – The Bronze Teeth 3, Sản xuất: TVB dựa trên câu truyện có thật về một đại học sĩ đời vua Càn Long, triều Thanh. Kỷ Hiểu Lam, một học sĩ ngay thẳng, tương phản với đại thần Hoà Thân tham lam. Cốt truyện tập trung xung quanh những vấn đề mà nhà Thanh phải đôi đầu, đồng thời nói lên một cách kín đáo vài quan điểm về hệ thống lãnh đạo hiện đại ngày nay hoặc trong bất cứ thời đại nào khác, và về sự tham nhũng đang dần lũng đoạn xã hội.

Keys