Diệt Trừ Băng Đảng

True Justice Death Riders

Nội dung

Phim diet tru bang dang vietsub phụ đề có nội dung: Một thành phố rối ren. 2 băng đảng sẵn sàng giết chóc lẫn nhau để dành quyền thống lĩnh. Liệu rằng người anh hùng của chúng ta có chiến thắng và đem lại hòa bình cho thành phố?

Keys