Đức Vua Và Tôi

Duc vua va toi th hai phong

Nội dung

Vào triều đại Jaseon, hoàng cung đang trong giai đoạn hỗn loạn chính trị. Cheo – Seon được sang ra sau khi cha bị giết và mẹ bị lùng bắt. nên bà đã để con lại nơi cánh rừng hầu đánh lạc hướng bọn chúng và gieo mình xuống dòng sông. Cheo Seon được bà thầy bói đem về nuôi dưỡng. Khi Cheo Seon gặp So Hwa con gái của một nhà quý tộc quyền thế, Cheo Seon đã yêu cô say đắm Cheo Seon không muốn làm hoạn quan nhưng có tướng mệnh là tam vô, tam tài nên không cải được số phận. Cheo Seon chấp nhận trở thành hoạn quan, vì chỉ như vậy Cheo Seon mới được hầu bên cạnh So Hwa. Cheo Seon sau đó được cho Chi Gyeom một hoạn quan cao cấp nhận làm dưỡng tử Sau khi gia nhập cung, Cheo Seon đã chứng kiến những chuyện trang giành quyền lực giữa nịnh thần và trung thần, giữa các cung phi và hoàng hậu…