Fright Night 2: New Blood

kinh di

Nội dung

Dựa trên cốt truyện của đêm kinh dị cổ điển, những gì đã xảy ra ở Mỹ nhưng không ở trong nhà của Dracula, là Romania, và con quỷ chúa là một giáo sư đại học nữ.

Keys