Huyền Sử Thiên Đô

Huyen Su Thien Do

Nội dung

Phim Huyền Sử Thiên Đô – Huyen Su Thien Do của Đạo diễn: NSUT Phạm Thanh Phong, NSUT Đặng Tất Bình có nội dung lấy bối cảnh Lê Đại Hành không còn mạnh mẽ, quyết đoán như thời đánh Tống, bình Chiêm, gây dựng nhà Tiền Lê; các hoàng tử, thân vương cát cứ từng địa phương, tranh giành quyền lực ….; Lê Long Đĩnh cướp ngôi vua sau khi giết chính người anh trai cùng mẹ với mình là Lê Long Việt; vua Lê Trung Tông mới lên ngôi được 3 ngày.