Kỵ Sĩ Ma Giới 2015

Cơn Bão Hoàng Kim - Full HD

Nội dung

Kỵ Sĩ Ma Giới: Cơn Bão Hoàng Kim tiếp tục là những câu chuyện của nhóm bạn tiêu diệt Horror bảo vệ thế giới. Thanh kiếm Radan huyền thoại bị một cặp đôi đánh cắp. 

Keys