Mục Kiền Liên Cứu Mẹ

Muc Kien Lien

Nội dung

Phim Mục Kiền Liên Cứu Mẹ – Muc Kien Lien Cuu Me của hong kong có nội dung Mục Kiền Liên chào đời tại một ngôi làng nhỏ gần kinh đô Patna của vương quốc Magadha, nay thuộc tiểu bang Bihar, Ấn Ðộ. Thuộc giòng dõi Mudgala, tức là “Thiên văn gia.” Theo ngữ căn thì danh từ Moggalàna phát nguồn từ chữ Mudgala (một giòng dõi chuyên nghiên cứu Thiên Văn học rất cổ).

Keys