Ngày ta yêu nhau

ngay ta yeu nhau

Nội dung

Đình Nguyên – giám đốc một công ty du lịch – đang tìm tòi hướng đi mới cho công ty. Khánh Chi sau khi tốt nghiệp đại học khoa báo chí cũng tìm kiếm cho mình một con đường vào đời. Từ những cuộc gặp gỡ tình cờ, họ gắn kết với nhau trong khát vọng phát triển tour du lịch mới thân thiện môi trường…