Ngôi Trường Ma Ám (Trường Học Ma Quái)

Thirteen Terrors

Nội dung

Mỗi trường đều có một quá khứ che giấu,có những điều xảy ra mà không ai muốn nhớ đến, có những học sinh mà tất cả muốn quên đi, và có những bí mất chờ ngày được hé lộ.

Keys