Người Sói Nổi Loạn Phần 3

Teen Wolf: Season 3

Nội dung

Bộ phim kinh di nổi tiếng của Mỹ sau thành công phần 1+2 sẽ ra mắt khán giả phầ 3 năm 2013: Người Sói Nổi Loạn Phần 3 – Teen Wolf: Season 3 có nội dung: 4 tháng kể từ khi sự xuất hiện của các người Sói Alpha, các học sinh trường Beacon Hills High trở lại sau kỳ nghỉ của họ. Scott McCall và Allison Argent vẫn chia tay, Scott cố gắng để trở thành một người tốt hơn… Bên cạnh đó, những sự kiện kỳ lạ một lần nữa bắt đầu diễn ra trong Beacon Hills, báo trước những điều tồi tệ nhất sắp đến…

Keys