Người Thầy Dũng Cảm

Nguoi thay dung cam

Nội dung

Phim Người Thầy Dũng Cảm – Hell Teacher Nube của Đạo diễn: Nueno Mesuke có nội dung Nueno Mesuke,Hay còn gọi là “Nube”,là một thầy giáo nhưng công việc không chỉcó dạy học mà còn rất nhiều việc khác…

Keys