Nhà Nghỉ Bates P.1

Bates Motel Season 1

Nội dung

Tuyển chọn phim Mỹ hay nhất – Một hiện đại lại tưởng tượng và phần tiếp theo của bộ phim Psycho. Câu chuyện này bắt đầu từ những năm đầu của tuổi thiếu niên Norman Bates và mẹ Norma của mình những người sống trong một căn nhà cũ nhìn ra …

Keys