Nhật Nguyệt Lăng Không

The Shadow Of Empress Wu

Nội dung

Phim truyện Trung Quốc – HK: Nhật Nguyệt Lăng Không là bộ phim tái hiện sinh động cuộc đời của nữ hoàng triều Đường Võ Tắc Thiên từ khi lên ngôi báu đồng thời miêu tả mối thâm giao giữa Võ Tắc Thiên và Tạ Dao Hoàn – tài nữ đất Ba Thục

Keys