Phú quý lâm môn

TVB

Nội dung

Phú quý lâm môn 20/20 Tập của Hong Kong có nội dung Đinh Đại Phước nhà sống ở nông thôn, gia đình họ sống rất vui vẻ và hạnh phúc, con trưởng Hữu Điền là một người chăm chỉ cần cù, siêng năng thật thà, từ lúc xuống núi đến giờ chưa hề than khổ mà còn luôn biết phụ giúp cha làm ruộng.

Keys