Sát Thần HD

Campione

Nội dung

Kusanagi Godo là 1 nam sinh 16 tuổi, người đã từng giết vị thần Verethragna và có được danh hiệu Campione khi cậu 15 tuổi.Phim Sát Thần Lúc đó, Godo đã hợp tác với Erica Brandelli, 1 nữ kị sĩ trong hội pháp thuật.Trong phim Sát Thần Godo không thích chiến đấu, nhưng vì danh hiệu Campione mà cậu thường gặp rắc rối với những Campione khác và các vị thần. Chúc Các Bạn Xem Phim Vui Vẻ

Keys