Sinh Tử Mễ Cục

Death Puzzle

Nội dung

Phim Sinh Tử Mễ Cục – Death Puzzle của các Diễn viên: Nghiêm Khoan,Can Đình Đình,Trịnh Hiểu Ninh,Tôn Nghệ có nội dung Tang Ny là mối tình đầu của Ngô Phi. Trước đêm tốt nghiệp đại học đột nhiên mất tích. Hai năm sau trở thành hoa đán tại nhà hát hoàng gia Hồng Kong. Tại đây cô gặp gỡ và trở thành tình nhân của Ngô Bá Vỹ. Đằng sau mối tình là âm mưu gì? Khi biết Ngô Phi là con Bá Vĩ cô sẽ ra sao?.