Tân Vịnh Xuân quyền

Tan vinh xuan quyen thvl1

Nội dung phim

Phim kể về chàng thanh niên lưu Bích sau khi học võ Vịn Xuân Quyền đã trở tành Huyền thoại của phái võ này.