Thâm cung nội chiến 2

War And Beauty 2 Phim TVB

Nội dung

Bộ phim về cuộc tranh đấu chốn hậu cung của TVB hứa hẹn mang lại nhiều mới mẻ bởi nội dung và nhân vật mới. QQ đưa tin, phim Thâm cung nội chiến 2 được ấn định lên sóng truyền hình TVB vào 22/4. Theo tiết lộ của đoàn làm phim, các nhân vật chính trong Thâm cung nội chiến 2 đều có mối quan hệ tình cảm phức tạp. Trong đó, quan hệ giữa hai người đàn bà Như Phi (Đặng Tụy Văn) và Hương Lăng (Thái Thiếu Phân) hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết bất ngờ.

Keys