Thâm Cung Thần Bí

Phim TVB

Nội dung

Phim Thâm Cung Thần Bí của các Diễn viên: Trịnh Gia Dĩnh, Mễ Tuyết, Cam Đình Đình, Nghê Tề Dân… có nội dung Xưa nay nhắc đến hoàng cung ai cũng có thể tưởng tượng ra rằng hoàng cung là chốn xa hoa và quyền thế. Đặc biệt là chốn thâm cung này với bề ngoài uy nghiêm nhưng bên trong lại chất chứa những âm mưu tranh quyền đoạt vị. Trước mặt vua thì ra vè tận trung nhưng sau lưng lại đấu đá nhau vì quyền lực. Còn chốn hậu cung lại là cuộc chiến khóc liệt của các phi tần, cung nữ với nhau.

Keys