Thiên Long Bát Bộ 1982

Demi Gods & Semi Devils
  • Trạng thái: 50 tập
  • Đạo diễn: Bryan Leung, Chan Fuk-sang, Felix Wong, Idy Chan, Kent Tong, Sharon Yeung, Wong Hang-sau
  • Diễn viên: Lý Quốc Lập
  • Quốc gia: Hàn Quốc
  • Năm: 1982
  • Thể loại: Tâm Lý,

Nội dung phim

Phim Thiên Long Bát Bộ 1982 – Demi Gods & Semi Devils (1982) của Đạo diễn: Lý Quốc Lập có nội dung Mộ Dung Bác giả tu hành, lén luyện thần công trong Tàng Kinh Các, hợp sức với Cưu Ma Trí trong tay có Dịch Cân Kinh, hạ sát Vô Danh tăng và Tiêu Viễn Sơn.

Bình luận