Thiết Tướng Quân

vtv2
  • Trạng thái: tập 35/35
  • Đạo diễn: Tào Dĩnh, Tôn Hưng, Từ Tranh, Uông Nguyên
  • Diễn viên: Bồ Đằng Tấn
  • Quốc gia: Hàn Quốc
  • Năm: 2005
  • Thể loại: Tâm Lý,

Nội dung phim

Phim Thiết Tướng Quân của Đạo diễn:Bồ Đằng Tấn có nội dung nói về Đại tướng quân A Quý đang chỉ huy một đạo quân ngoài tiền phương “công thành đoạt trại” bọn thổ phỉ thì nhận được chiếu chỉ của nhà vua cách chức đại tướng của mình, đồng thời yêu cầu trong vòng bảy ngày phải quay về kinh thành chờ thẩm vấn.

Bình luận