Tiếng Súng

tieng sung

Nội dung

Phim Tiếng Súng – Thuppakki – tieng sung của Đạo diễn: A.R. Murugadoss có nội dung Một viên đại úy của quân đội có nhiệm vụ theo dõi tiêu diệt băng nhóm khủng bố, và tìm ra các thế lực trong nội bộ của mình

Keys