Trở Về Hành Tinh Xanh

Apocalypse Earth

Nội dung

Trở Về Hành Tinh Xanh free online part 01 02 03 04 05 06 full – Khi trái đất bị xâm lược, một nhóm quân đội đã đưa những người ưu tú lánh nạn ở hành tinh khác. Nhưng không may họ đã rơi trúng vào một hành tinh hiếu chiến không nghênh tiếp những người lạ có mặt trên hành tinh của mình …

Keys