Trực Tiếp Vui Xuân cùng Bolero Tập 7 Ngày 2/4/2018

Thvl1

Nội dung

Vòng thứ nhất mang tên Đoán nhanh, 2 đội chơi sẽ cùng nghe 1 đoạn nhạc guitar và bấm chuông để giành quyền trả lời trước. Nếu trả lời đúng tên bài hát, đội sẽ nhận được 2 điểm và nếu hát được 1 đoạn bất kỳ trong bài, đội sẽ có thêm 2 điểm nữa. Ngược lại, nếu trả lời sai thì quyền trả lời sẽ thuộc về đội còn lại.

Vòng thứ 2 mang tên Đoán đúng. Nhiệm vụ của mỗi đội là dựa vào các bức ảnh mà BTC đưa ra để đoán đúng tên 2 bài hát bolero trong thời gian nhanh nhất có thể vì số điểm sẽ thấp dần theo thời gian suy nghĩ của 2 đội.

Vòng thứ 3 mang tên Kết nối. BTC đưa ra 4 ô chữ, mỗi ô là một từ khóa. 2 đội sẽ lần lượt mở từng ô chữ và hát các bài hát theo từ khóa mở được. Càng hát được nhiều bài thì đội sẽ có được nhiều điểm.

Vòng thứ 4 mang tên Hợp sức, cần sự phối hợp và khéo léo của các thành viên. Mỗi đội có 1 lượt thi, thời gian cho mỗi lượt là 4 phút. 3 thành viên mỗi đội sẽ ở 3 vị trí khác nhau. Thành viên thứ 1 sẽ nhận tên bài hát từ MC và diễn đạt lại cho thành viên thứ 2 bài hát này bằng nhiều cách thức, kể cả hát lời bài hát nhưng không được nói tên bài hát. Sau đó, thành viên thứ 2 sẽ sử dụng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả tên bài hát cho thành viên thứ 3. Và nhiệm vụ của thành viên thứ 3 là đưa ra tên bài hát chính xác.