Xác Chết Hồi Sinh 3

Ngày tận thế

Nội dung

Xác Chết Hồi Sinh 3 Sau thảm họa tại thành phố Raccoon, Alice tiếp tục hành trình lật đổ tổ chức Umbrella. Băng qua sa mạc Nevada và phế tích Las Vegas, Alice gặp nhóm người sống sót đang tìm cách đi đến Alaska.